Tilitoimisto Arkor Oy
Aninkaistenkatu 3 C 46
20100 Turku
Puh: 040 581 05 79
Y-tunnus: 0762901-2

Tiedote miten toimia koronaviruksen vaikuttaessa liiketoimintaan

Päivitetty 20.5.2020

Koronavirus on osoittautunut erittäin ärhäkäksi ja asiantuntijat arvioivat koronaviruksen vaikutusten Suomen talouteen olevan mittavia. Ensimmäiset iskut on jo otettu vastaan esimerkiksi matkailualalla ja tapahtumien peruuntumisina. Kerrannaisvaikutukset alkavat selvitä vasta tulevien päivien, viikkojen ja kuukausien aikana.

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi suosittelemme välttämään henkilökohtaista asiointia toistaiseksi toimistollamme kirjanpitäjien kanssa. Toimistomme aulassa on pöytä, johon aineistot voi jättää, muuten pyydämme asioimaan puhelimella ja s-postilla. Tilinpäätöksiin yms. pyydämme allekirjoitukset sähköisesti.

Seuraava tietopaketti on koottu alan sisäisellä keskustelufoorumilla Tasekirjailijat Ry:n somesivuilla.

Eri tahot ovat valmistelemassa tukitoimia ja etsimässä ratkaisuja yritysten maksukyvyn ylläpitämiseksi. Valitettavasti valtion ja verottajan toimet taitavat jäädä tässä varsin vaatimattomiksi siksi maksuvaikeuden uhatessa yrityksen oma aktiivisuus rahoittajien ja pankkien suuntaan on äärimmäisen tärkeää.

Tässä muutamia vinkkejä:

Ennakkoverot alas
Tarkasta ennakkoverojen tilanne. Jos näkymä tulosodotteelle on oleellisesti muuttunut, hae ennakkoveroihin muutosta. Tämä näkyy heti kuukausikuluissa.

Jos veroja alkaa kertyä rästiin, tee niistä maksusuunnitelma. Epävarmana hetkenä hae pitkää maksuaikaa. Reagoi ja ole aktiivinen. Älä jätä tilannetta pahenemaan.

Rahoitus
Onko sinulla lainoja? Neuvottele maksuvapaasta rahoituslaitoksen kanssa. Lisärahoituksen hakeminen voi myös olla vaihtoehto. mm. Finnvera on varautunut tilanteeseen. Myös luotollinen tili on vaihtoehto, kun rahoituksen määrä on pieni ja tarpeen toteutuminen epäselvä. Ole ajoissa yhteydessä omaan pankkiisi tai rahoitusyhtiöösi.

Teetkö B-to-B kauppaa?
Laskujen rahoittaminen tässä hetkessä voi olla iso pelastus liiketoiminnallesi. Ole yhteydessä laskurahoitusta tarjoaviin palveluihin ja selvitä yrityksesi mahdollisuus rahoittaa laskut Yrittäjän omat lainanlyhennykset lyhennysvapaalle Selvitä omalta pankiltasi mahdollisuus henkilökohtaisten lainojen lyhennysvapaaseen. Ainakin Nordea on jo ilmoittanut tarjoavansa 6kk:tta lyhennysvapaata veloituksetta henkilöasiakkaille ja 3kk:tta pk-yrityksille.

Lomauttaminen
Onko sinulla työntekijöitä? Lomautusvaroitus kannattaa antaa heti kun näyttää siltä, että työt vähenevät. Työntekijän saa lomauttaa taloudellisin tai tuotannollisin perustein eli jos työt vähenee olennaisesti ja pysyvästi eikä ole tarjota muuta työtä. Työntekijät voidaan lomauttaa toistaiseksi. Lomautusvaroitus on annettava 14vrk ennen mahdollista lomautusta. Eli anna lomautusvaroitus mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Lomautusta ei ole pakko toteuttaa vaikka olet varoituksen antanut

Vakuutusmaksut
Tarkastele vakuutusmaksut, voidaanko niitä siirtää maksettavaksi useampaan erään. Tarvittaessa voit myös tilapäisesti pienentää YEL-vakuutuksen maksua. Huomioitahan, että tämä vaikuttaa eläkekertymän lisäksi YEL-vakuutukseen sidottuihin etuuksiin, kuten sairauspäivärahaan ja tartuntapäivärahaan. Yrittäjän asumistuki myönnetään YEL-maksujen perusteella, selvitä onko sinulla mahdollisuus asumistukeen.

Varasto
Pidä varasto pienenä. Jos olet tehnyt tilauksia, jotka eivät ole saapunut, selvitä voidaanko niitä muuttaa. Pyri saamaan ennakkomaksu tilaustuotteista. Onko kulurakenteessa muita kuluja, joita voidaan nopealla aikataululla vähentää. Selvitä tämä ja kysy neuvoa tarvittaessa tilitoimistostasi. Neuvottele osamaksuja ja eräpäivien siirtoja.

Mistä kassaan rahaa, kun asiakkaita ei näy Voiko liiketoimintaasi myydä lahjakortteja, mieti miten voisit edesauttaa liiketoimintaasi erilaisin kampanjoin. Myy tulevaisuuteen jo valmiiksi, jolla vahvistat kassavirtaa heti.

Voitko mennä tekemään työtäsi asiakkaiden kotiin tai voitko myydä palveluasi/tuotteitasi suoraan kotiin kuljetettuna. Voitko keskittyä take away myyntiin.

Tiedota
Vaikka hygieniaan liittyvät asiat olisi yrityksessä olleet selkeät, välitä se tieto myös asiakkaille. Jos tehostat tällä sektorilla, tiedota. Säännösteletkö asiakkaiden määrä asiakastilassa, miten välineistö/pinnat puhdistetaan, miten olet muuttanut toimintaasi, jotta hygienia tulee tilanteen vaativalla tavalla huomioitua.

Ajantasaista tietoa on saatavilla eri tahoilta.

Linkkejä:

yrittajat.fi/korona Suomen Yrittäjien tiheästi päivittyvä tietopaketti yrittäjille

www.Kela.fi/korona Tietoja tilanteen vaikutuksista kelan palveluihin, hakemusten käsittelyyn ja etuuksiin

www.TTL.fi Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

www.THL.fi Terveys viranomaisen tiedotteet, suositukset ja määräykset

www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/

Koska tukiin yms. liittyvä tilanne on epäselvä, listaan tähän kaikki tiedossa ja valmistelussa olevat tuet ym.

Jo haettavissa olevat

Yksinyrittäjäntuki: https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/ Ely-keskus (1-5 työntekijää) kehityshankkeisiin tai niiden esiselvitykseen: https://www.ely-keskus.fi/ Business Finland (6-250 työntekijää) kehityshankkeisiin tai niiden esiselvitykseen: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

Valmisteilla olevat

Tuki ravitsemusliiketoiminnalle

Hallitus sopi mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia. Tuki ei ole vielä voimassa, eduskunnan on ensin hyväksyttävä hallituksen esitys. Malli koostuu alustavasti kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: 1) tuesta uudelleentyöllistämiseen ja 2) hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia.

1) Tuella uudelleentyöllistämiseen tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.

Tukea myönnetään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä. Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään. Tuki myönnetään hakemuksesta. Sen myöntää KEHA-keskus.

2) Hyvityksellä toiminnan rajoittamisesta hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain vaikutuksia ravitsemisyrityksille. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Hyvityksen määrä määräytyy yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena. Hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa. Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua, jota hyödynnetään laskennallisesti hyvityksen määrittelyssä. Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.

Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti. Osalle yrityksiä, kuten muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää KEHA-keskus.

Yleistuki yrityksille

Hallitus linjasi illalla 13. toukokuuta yritysten toimialariippumattomasta kustannustuesta, jota voi hakea kahden kuukauden ajalle.

Tuki on tarkoitettu niille, joiden liikevaihto pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia,

Kriteeristö tarkentuu vielä, mutta niiden perustana ovat kiinteät kulut ja palkkamenot, jotka yrittäjä itse ilmoittaa. Vertailukohta tarkentuu vielä ja verottaja antaa tänään tuoreimmat ajonsa, joihin päätös perustuu. Lähtökohtana on edellisen vuoden vastaava ajankohta, mutta pidemmätkin seurantajaksot ovat mahdollisia esimerkiksi tapahtumien osalta.

Muut huojennukset

Alv Takaisinlainaus

Kuten hallitus on kertonut, valmistelussa on parhaillaan yrityksen alkuvuonna 2020 maksamien arvonlisäverojen palauttaminen pyynnöstä yrityksen tilille. Palautetut alvit tulee kuitenkin maksaa myöhemmin takaisin osana maksujärjestelyä.

Yksityiskohdat tarkentuvat, kun asiaan liittyvä laki valmistuu. Annamme ohjeet pyynnön tekemiseen heti kun mahdollista.

Maksujärjestelyt

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa. lisätietoja muistakin huojennuksista linkistä: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/