Tärkeitä lukuja

    2022 2021
Kilometrikorvaus      
   Oman auton käytöstä   0,46 € 0,44 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta
  0,03 € 0,03 €
       
Päivärahat      
   Kokopäiväraha   45,00 € 44,00 €
   Osapäiväraha   20,00 € 20,00 €
   Ateriakorvaus   11,25 € 11,00 €
       
Puhelinetu   20,00 € 20,00 €
       
Ravintoetu   7,15 € 6,90 €
       
Vakuutusmaksut      
   TyEL-maksu   25,85 % 24,80 %
   Työntekijöiden maksuosuus      
      alle 53-vuotias palkansaaja   7,15 % 7,15 %
      53-62 vuotias palkansaaja   8,65 % 8,65 %
      yli 62-vuotias palkansaaja  
7,15 %
7,15 %
   YEL-maksu      
      alle 53-vuotias yrittäjä   24,10 % 24,10 %
      53-62 vuotias yrittäjä   25,60 % 25,60 %
      yli 62-vuotias yrittäjä   24,10 % 24,10 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu      
      palkkasumman 2 169 000 osalta   -- 0,50 %
      palkkasumman 2 169 000 ylittävältä osalta   -- 1,90 %
      palkkasumman 2 197 500 osalta   0,50 % --
      palkkasumman 2 197 500 ylittävältä osalta   2,05 % --
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu   0,50 % 0,50 %
      palkansaajien osuus   1,50 % 1,40 %
      yrityksen osaomistajan osuus   0,74 % 0,65 %
       
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)   1,34 % 1,53 %