Tärkeitä lukuja

2023 2022
Kilometrikorvaus
   Oman auton käytöstä 0,53 € 0,46 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta
0,04 € 0,03 €
Päivärahat
   Kokopäiväraha 48,00 € 45,00 €
   Osapäiväraha 22,00 € 20,00 €
   Ateriakorvaus 12,00 € 11,25 €
Puhelinetu 20,00 € 20,00 €
Ravintoetu 8,00 € 7,15 €
Vakuutusmaksut
   TyEL-maksu 25,30 % 25,85 %
   Työntekijöiden maksuosuus
      alle 53-vuotias palkansaaja 7,15 % 7,15 %
      53-62 vuotias palkansaaja 8,65 % 8,65 %
      yli 62-vuotias palkansaaja 7,15 % 7,15 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
      palkkasumman 2 125 500 osalta 0,52 % --
      palkkasumman 2 125 500 ylittävältä osalta 2,06 % --
      palkkasumman 2 197 500 osalta -- 0,50 %
      palkkasumman 2 197 500 ylittävältä osalta -- 2,05 %
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu 0,52 % 0,50 %
      palkansaajien osuus 1,50 % 1,50 %
      yrityksen osaomistajan osuus 0,75 % 0,74 %
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu) 1,53 % 1,34 %